Cyhoeddiadau /Cyllid/Datgan Diddordeb/Hen Cofnodion/Rhybudd Cyhoeddus

Rhybuddion Cyhoeddus

Hysbysiad Notice


 

Datgelu Buddiannau

Tabl Datgan diddordeb Declaration of Interest Table


 

Polisiau

Rheolau-Sefydlog

Rheoliadau Ariannol Cei Newydd

Cod Ymddygiad Code of Conduct

Adroddiad Blynyddol Cei Newydd 2021 22

Rhaglen Hyfforddiant 2022 23


 

Hen cofnodion Medi 2016- Chwef 2020 (Cofnodion diweddar ar dudalen Cyfarfodydd)

Cofnodion Minutes Mai May 2019- 24 Chwefror February 2020

Cofnodion-Minutes-Sep-2016-July-2017

Cofnodion Minutes MediSep17- EbrillApril 18

Cofnodion Minutes MediSep18 EbrillApril 19

 


Cyllid

Cyfrifon y Cyngor Audited Accounts 31 Mawrth March 2019

Cyfrifon 202021 Cei Newydd Accounts New Quay Town Council 202021

Hysbysiad am Archwilio Cyfrifon

Cei Newydd 2019-20

Cei Newydd 2020-21

 


 

Lwfansau Aelodau

2015-16
Ni thalwyd unrhyw gostau teithio na lwfansau i unrhyw Aelodau.

2016-17
Ni thalwyd unrhyw gostau teithio na lwfansau i unrhyw Aelodau.

2017-18
Ni thalwyd unrhyw gostau teithio na lwfansau i unrhyw Aelodau.

2018-19
Ni thalwyd unrhyw gostau teithio na lwfansau i unrhyw Aelodau.

2019-20
Ni thalwyd unrhyw gostau teithio na lwfansau i unrhyw Aelodau.

2020-21
Ni thalwyd unrhyw gostau teithio na lwfansau i unrhyw Aelodau.