Cyhoeddiadau /Cyllid/Datgan Diddordeb/Hen Cofnodion/Rhybudd Cyhoeddus

Rhybuddion Cyhoeddus


 

Datgelu Buddiannau

Tabl Datgan diddordeb Declaration of Interest Table


 

Polisiau

Rheolau Sefydlog May 2023 Cyngor Cei Newydd

Rheoliadau Ariannol Cei Newydd

Cod Ymddygiad Code of Conduct

Adroddiad Blynyddol Cei Newydd 2021 22

Cynllun Hyfforddiant Cei Newydd 241022


 

Hen cofnodion Medi 2016- Chwef 2020 (Cofnodion diweddar ar dudalen Cyfarfodydd)

Cofnodion Minutes Mai May 2019- 24 Chwefror February 2020

Cofnodion-Minutes-Sep-2016-July-2017

Cofnodion Minutes MediSep17- EbrillApril 18

Cofnodion Minutes MediSep18 EbrillApril 19

 


Cyllid

Cyfrifon y Cyngor Audited Accounts 31 Mawrth March 2019

Cyfrifon 202021 Cei Newydd Accounts New Quay Town Council 202021

Hysbysiad am Archwilio Cyfrifon

Cei Newydd 2019-20

Cei Newydd 2020-21

Cyfrifon Cei Newydd 2021-22

 


 

Lwfansau Aelodau

2015-16
Ni thalwyd unrhyw gostau teithio na lwfansau i unrhyw Aelodau.

2016-17
Ni thalwyd unrhyw gostau teithio na lwfansau i unrhyw Aelodau.

2017-18
Ni thalwyd unrhyw gostau teithio na lwfansau i unrhyw Aelodau.

2018-19
Ni thalwyd unrhyw gostau teithio na lwfansau i unrhyw Aelodau.

2019-20
Ni thalwyd unrhyw gostau teithio na lwfansau i unrhyw Aelodau.

2020-21
Ni thalwyd unrhyw gostau teithio na lwfansau i unrhyw Aelodau.

2021-22

Ni thalwyd unrhyw gostau teithio na lwfansau i unrhyw Aelodau.

2022-23

Ni thalwyd unrhyw gostau teithio na lwfansau i unrhyw Aelodau.