Cyhoeddiadau /Cyllid/Datgan Diddordeb/Hen Cofnodion/Rhybudd Cyhoeddus

Rhybuddion Cyhoeddus

Hysbysiad o Gyfethol Notice of Co-option Cei Newydd

Notice of Appointment of the date of exercise of electors rights NQ

Rhybudd Cyhoeddus Cyngor Tref Cei Newydd New Quay Town Council Public Notice (1)


 

Datgelu Buddiannau

Tabl-Datgan-Diddordeb-Disclosure-of-Interest-Table-1-1-1-3


 

Polisiau

Rheolau-Sefydlog

Rheoliadau Ariannol Cei Newydd

Cod Ymddygiad Code of Conduct


 

Hen cofnodion Medi 2016- Chwef 2020 (Cofnodion diweddar ar dudalen Cyfarfodydd)

Cofnodion Minutes Mai May 2019- 24 Chwefror February 2020

Cofnodion-Minutes-Sep-2016-July-2017

Cofnodion Minutes MediSep17- EbrillApril 18

Cofnodion Minutes MediSep18 EbrillApril 19

 


Cyllid

Cyfrifon y Cyngor Audited Accounts 31 Mawrth March 2019

 


 

Lwfansau Aelodau

2015-16
Ni thalwyd unrhyw gostau teithio na lwfansau i unrhyw Aelodau.

2016-17
Ni thalwyd unrhyw gostau teithio na lwfansau i unrhyw Aelodau.

2017-18
Ni thalwyd unrhyw gostau teithio na lwfansau i unrhyw Aelodau.

2018-19
Ni thalwyd unrhyw gostau teithio na lwfansau i unrhyw Aelodau.

2019-20
Ni thalwyd unrhyw gostau teithio na lwfansau i unrhyw Aelodau.

2020-21
Ni thalwyd unrhyw gostau teithio na lwfansau i unrhyw Aelodau.